Menu

ICT v práci učitele (výzkum)

Kniha: Socialistická základní škola pohledem pamětníků: sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji
The English version of the text follows the Czech version. Na jaře 2017 vyšla naše nová kniha, která je jedním z hlavních výsledků našeho tříletého [...]
Studie OECD: ICT in Initial Teacher Training: Research Review
V roce 2009 publikovala OECD zajímavý materiál, v němž autoři využili některá data z našeho výzkumu (s K. [...]
Kniha: UČITELÉ A TECHNOLOGIE. Mezi tradičním a moderním pojetím.
Kniha s názvem Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (Brno: Paido, 2009) – výsledek výzkumného projektu.   Ukázka ze Závěru knihy: [...]
Just published: Jiří Zounek, Klára Šeďová: Teachers and technology – between a traditional and a modern approach (Brno, 2009)
The book is an output of the research project “Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers” (Czech Science [...]
Studie: ICT v rukou českých učitelů (ICT in the Hands of Czech Teachers) – časopis Pedagogika č. 1/2009
Studie představuje jeden z klíčových výstupů výzkumného projektu ICT v každodenní práci učitele (výzkum je podporován Grantovou agenturou ČR, grant č. [...]
Připravovaná publikace: UČITELÉ A TECHNOLOGIE. Mezi tradičním a moderním pojetím
Kniha je výsledkem tříletého výzkumného projektu (projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky, reg. číslo 406/06/1022), který se věnoval [...]
Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (podpora celoživotního učení)
Na konferenci budeme prezentovat dílčí výsledky výzkumného projektu ICT v každodenní práci učitele (projekt podporován GA ČR). Tématem našeho příspěvku [...]
Studie: Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda (How to study ICT in everyday work of teachers or video study as a qualitative method)
Příspěvek sumarizuje základní metodologické obrysy výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele, na němž autoři [...]
Nová kniha – Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Portál, 2007)
V této knize jsme publikovali společně s kolegyní dr. Šeďovou (která je zároveň spolueditorkou knihy) studii ICT a moc před tabulí (s. 260-286). Studie [...]
Jak pracují dnešní učitelé s ICT?
V Učitelských listech č. 3/2007 vyšel článek s názvem Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (autoři Šeďová, Zounek). Článek představuje jeden z dílčích [...]
Příspěvek na konferenci ČAPV 2007 – ICT v přípravě na výuku
  Příspěvek představuje další výstup výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (GA ČR, r. č. 406/06/1022). V [...]
Výzkumný projekt Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (Research: Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers, basic information)
Stěžejním tématem výzkumného projektu (podporováno GA ČR č. 406/06/1022, hlavní řešitel Mgr. J. Zounek, spoluřešitelky jsou mgr. K. Šeďová a doc. M. [...]
Výzkumný projekt Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele – dílčí výstupy (2006) Research: ICT in Everyday Work of Teachers (information about outputs – 2006)
Prvním dílčím výstupem výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele je konferenční příspěvek s názvem ICT očima [...]