Menu

Další výzkumné a rozvojové aktivity

Základ přehledové studie o simulační výuce v medicínském vzdělávání – Scoping review protocol
Zejména díky vynikající práci Lukáše Plcha jsme sestavili a publikovali následujcíí protokol. V pedagogice jsem v ČR když ne první, tak jedni z prvních, [...]
Studie Using process mining to analyze students‘ quiz-taking behavior patterns in a learning management system
V prosinci 2017 vyšla naše studie s názvem Using process mining to analyze students‘ quiz-taking behavior patterns in a learning management system v [...]
Analytika učení: nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí
Náš příspěvek k metodologii výzkumu učení ve virtuálním prostředí a současně výzva k následným výzkumům… Abstrakt: Cílem studie je představit a [...]
Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže
Společně s norskými kolegy a L. Juhaňákem předkládáme veřejnosti diskuzní stať o výzkumu ICT s názvem Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních [...]
Článek (rozhovor) na webu University v Oslu
Počátkem května 2015 byl zveřejněn na webu Pedagogického institutu článek založený na rozhovoru, který jsem vedl s koordinátorem zahraničních aktivit na [...]
Studijní pobyt v Norsku (University of Oslo)
Od 5. 3 do 5. 5. 2015 mám tu čest být na studijním pobytu na univerzitě v norském hlavním městě Oslu. Stal jsem „hostujícím výzkumníkem“ na [...]
Vystoupení na semináři o dějinách pedagogiky (jako vědního oboru i jako vyučovacího předmětu)
Ve středu 4. 2. 2015 jsme se s kolegy (M. Šimáně a D. Knotovou) zúčastnili na půdě FF UK semináře s názvem Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky [...]
Studie Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012)
V časopisu Studia paedagogica vyšla studie mapující problematiku ICT ve vzdělávání v českých odborných pedagogických časopisech. Spoluautorem studie je F. [...]
Vystoupení na konferenci ICT ve školství 2014
Ve středu 19. 3. 2014 vystoupím společně s kolegyní H. Staudkovou na konferenci ICT ve školství 2014 s příspěvkem na téma učení (se) vysokoškolských [...]
Přednáška o historicko-pedagogickém výzkumu v rámci Týdne vědy na FF MU
V rámci Týdne vědy na FF MU jsem prezentoval téma Historicko-pedagogický výzkum socialistického [...]
Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. M. Šimáně prezentovali příspěvek s [...]
Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. F. Tůmou z Pedagogické fakulty MU prezentovali [...]
ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990-2012)
Please see English version of my website… [en] Authors: Jiří Zounek, František Tůma Summary: The processes of implementation of [...]
Nový výzkumný projekt: Studium na FF MU v éře elektronických médií (kvantitativní výzkumné šetření)
Výzkumný projekt si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na FF MU prostřednictvím [...]
E-learning – tradice, současnost a budoucnost (přednáška na konferenci SCO 2011)

E-learning – tradition, present and the future (talk at SCO 2011 conference)
[cs] Anotace přednášky: E-learning je často vnímán jako současné téma s velkým potenciálem do [...]