Menu

Moje knihy (My Books)

A book about the post-socialist transformation of Czech primary schools (in Springer)
We have published the book (Post)Socialist Transformation of Primary Schools: Processes, Stories and Challenges in the Czech Republic (2024). More [...]
Kniha o postsocialistické transformaci českých základních škol (ve světovém nakladatelství)
V nakladatelství Springer nám vyšla kniha (Post)Socialist Transformation of Primary Schools: Processes, Stories and Challenges in the Czech Republic [...]
Kniha o e-learningu (2., aktualizované a rozšířené vydání) s online podporou
Kniha je určena všem čtenářům, kteří se setkávají při učení či výuce s digitálními technologiemi. Publikace vychází nejen z teoretického studia a výzkumu [...]
Další kniha o socialistickém školství: Normální život v nenormální době…
The English version of the text follows the Czech version.   Vyšla druhá kniha o socialistickém školství s názvem: Normální život v nenormální době: [...]
Unikátní nová kniha: Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání
Tato kniha je první publikací svého druhu vydanou v České republice, která se věnuje využití tabletů ve vzdělávání. Publikace má např. online podporu v [...]
Recenze na knihu E-learning: učení (se) s online technologiemi v Pedagogické orientaci
Doplňuji pro informaci recenzi na naši knihu E-learning: učení (se) s online technologiemi, která vyšla v Pedagogické orientaci. Recenze je už sice [...]
Konference ICT ve vzdělávání a křest knihy (Olomouc, listopad 2012)
Na webu konference ICT ve vzdělávání byly zveřejněny fotky a video. Součástí konference byl i křest naší [...]
Kniha: E-learning učení (se) s online technologiemi
Před nedávnem  vyšla moje nová kniha o e-learningu, kterou jsem tentokrát napsal s kolegy z naší fakulty – více informací je možné najít na webu [...]
E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti
E-learning – one of the forms of learning in modern society
[cs] Základní informace o knize: Zounek, Jiří. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: [...]
Kniha: UČITELÉ A TECHNOLOGIE. Mezi tradičním a moderním pojetím.
Kniha s názvem Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (Brno: Paido, 2009) – výsledek výzkumného projektu.   Ukázka ze Závěru knihy: [...]
Kniha – ICT v životě základních škol (2006)
V nakladatelství Triton vyšla moje kniha nazvaná ICT v životě základních škol. Základní informaci o obsahu knihy poskytuje její Úvod, z něhož vybírám: V [...]
Book: ICT in Elementary School
The book is an output of a three-year research project called “Information and Communication Technologies and School Culture”, undertaken by the author [...]