Menu

Zprávy

The reform that never happened. The final proposal for education reform before the fall of communism in Czechoslovakia
Our presentation on ISCHE 42 virtual conference (The International Standing Conference for the History of Education). Abstract The events of 17 November [...]
Research project: Multimodal learning analytics to study self-regulated learning processes within learning management systems (2021-2024)
Abstract: The research project focuses on the exploration of the self-regulated learning (SRL) processes and strategies followed by university students [...]
Výzkumný projekt: Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky (2021-2024)
Abstrakt: Projekt se zaměřuje na procesy a strategie seberegulovaného učení (SRL) vysokoškolských studentů při jejich studiu v systémech pro řízení výuky [...]
Nová specializace v rámci bc. studia Pedagogiky: Digitální technologie ve vzdělávání
Po několika letech úvah a po poměrně dlouhém (i náročném) procesu akreditace na Masarykově univerzitě, otevíráme od podzimu 2020 zcela novou specializaci [...]
New research project: Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas
From 2020 I will work together with my colleague dr. O. Palouček on a three-year research project called Post-socialist Transformation of Czech Primary [...]
Nový výzkumný projekt: Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, příběhy, dilemata
Od roku 2020 řešíme společně s kolegou dr. O. Poloučkem tříletý výzkumný projekt Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, [...]
Úspěch naší knihy Normální život v nenormální době … podle Metodiky M17+ jsme dostali nejvyšší hodnocení!
V hodnocení vybraných výsledků realizovaném Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů … podle Metodiky M17+ dosáhla [...]
Co napsala média o našem výzkumu
Média zareagovala na naši studii The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage: A [...]
Elektronické zdroje a literatura k přednášce E-learning a vysokoškolská výuka v 21. století
Přednáška na semináři, který byl zaměřen na e-learning, zejména pak na využití LMS Moodle ve výuce cizích jazyků (Univerzita obrany, Brno, 18. 9.) V [...]
Sekundární analýza výzkumu PISA 2015: The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage
Studie nazvaná The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage: A mediation [...]
Pupils‘ perception of ICT integration into the school environment (ECER conference 2019)
Prezentace na konferenci ECER 2019 – celý abstrakt zde. Poznámka: Původní název příspěvku zněl: Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. [...]
Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century (ECER conference 2019)
Příspěvek na konferenci ECER 2019 v Hamburku – celý abstrakt je zde. Původní název zněl: Milestones in the History of Czechoslovak Education and [...]
Czech Republic and Norway on Their Path to Digital Education
Studie s názvem Czech Republic and Norway on Their Path to Digital Education vyšla v časopisu Studia paedagogica. Abstrakt: Digitální technologie jsou [...]
Přednáška na interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů v Plzni
V pondělí 13. 5. 2019 se koná v Plzni již tradiční interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů pedagogické fakulty. Přispěji zde do diskuze [...]
Prezentace na konferenci České asociace orální historie
Ve dnech 6. – 7. 2. 2019 se koná v Olomouci VI. mezinárodní konference České asociace orální historie. Společně s kolegy budeme prezentovat výzkumnou [...]