Menu

Zprávy

A book about the post-socialist transformation of Czech primary schools (in Springer)
We have published the book (Post)Socialist Transformation of Primary Schools: Processes, Stories and Challenges in the Czech Republic (2024). More [...]
Kniha o postsocialistické transformaci českých základních škol (ve světovém nakladatelství)
V nakladatelství Springer nám vyšla kniha (Post)Socialist Transformation of Primary Schools: Processes, Stories and Challenges in the Czech Republic [...]
Meziválečná výuka cizích jazyků na příkladu baťovské cizojazyčné školy
Pohled do dějin českého školství, do dějin baťovského školství, které je již dosti probádané. Nicméně T. Kolumber objevuje stále nová témata, protože ve [...]
Vhled do simulační výuky budoucích lékařů: Perception, beliefs and attitudes towards simulation-based learning in health care students: Scoping review protocol
Tento článek (přesněji protokol) je zajímavý nejen svým obsah, ale také tím, že hlavním autorem je opět Lukáš Plch, můj doktorský student. A mezioborová [...]
Studenti medicíny a kurzy první pomoci založené na simulaci: Perception of simulation-based first-aid training by medical students: a qualitative descriptive study
Výsledek spolupráce poměrně širokého mezioborového týmu pod vedením L. Plcha, mého doktorského studenta. Anotace: Although first aid should be common [...]
Vystoupení na Colours of Ostrava 2023
Na festivalu Colours of Ostrava vystoupím rámci multioborového diskusního fóra Meltingpot, kde se bude prezentovat naše univerzita. Téma zní Škola v [...]
Přednáškový den GVID (Gymnázium Brno, Vídeňská)
V pondělí 26. 6. 2023 budu přednášet na tzv. Přednáškovém dni na Gymnáziu Brno (Vídeňská). Tématem budou digitální technologie v životě mládeže… moje [...]
Meziválečná výuka cizích jazyků na příkladu baťovské cizojazyčné školy
V časopisu Pedagogická orientace vyšel článek o baťovských školách. Z abstraktu: Příspěvek se soustředí na výuku cizích jazyků v prostředí baťovského Zlína [...]
Základ přehledové studie o simulační výuce v medicínském vzdělávání – Scoping review protocol
Zejména díky vynikající práci Lukáše Plcha jsme sestavili a publikovali následujcíí protokol. V pedagogice jsem v ČR když ne první, tak jedni z prvních, [...]
Rozhovory a zprávy v médiích
Odkazy na rozhovory a zprávy v médiích o mých výzkumech a publikacích, na nichž se podíleli rovněž moji šikovní kolegové: Universitas – Hodina na [...]
Life and Learning of Digital Teens Adolescents and digital technology in the Czech Republic
This book is the result of a multi-year research collaboration focused on the role of digital technologies in the everyday lives and learning of [...]
Study: Everyday Life of Rural Elementary Schools in South Moravia during the Post-Socialist Transformation
The study is another result of the research project Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (funded by the [...]
Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během postsocialistické transformace
Studie představuje další výsledek řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová [...]
Study: Education and the Czechoslovak Form of Perestroika (1987–1989): Analysis, Criticism, and Planned Reforms in the Context of Ideology and Crisis
The study is one of the first results of the research project Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (funded [...]
Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987–1989): analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize
Studie je jedním z prvních výsledků řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová [...]