Menu

Studie OECD: ICT in Initial Teacher Training: Research Review

10.1.2011 - ICT v práci učitele (výzkum), Zprávy

V roce 2009 publikovala OECD zajímavý materiál, v němž autoři využili některá data z našeho výzkumu (s K. Šeďovou), který se týkal ICT v práci učitelů. Studie s názvem ICT in Initial Teacher Training: Research Review. (Enochsson, Ann-Britt, Rizza, Caroline), OECD Education Working Papers,  2009 je dostupná zde.