Menu

Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (podpora celoživotního učení)

22.11.2008 - ICT v práci učitele (výzkum)

Na konferenci budeme prezentovat dílčí výsledky výzkumného projektu ICT v každodenní práci učitele (projekt podporován GA ČR). Tématem našeho příspěvku jsou Nezamýšlené efekty začleňování ICT do výuky – moderní technologie a učitelská moc ve třídě. V příspěvku se budeme věnovat nejenom učitelské moci ve třídě v souvislosti se zaváděním ICT do práce učitelů, ale všimneme si také nazamýšlených efektů při využití moderních technologií ve výuce ve školní třídě.

Více informací o konferenci a jejím programu najdete zde.