Menu

Připravovaná publikace: UČITELÉ A TECHNOLOGIE. Mezi tradičním a moderním pojetím

6.1.2009 - ICT v práci učitele (výzkum)

Kniha je výsledkem tříletého výzkumného projektu (projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky, reg. číslo 406/06/1022), který se věnoval učitelům základních škol a jejich práci s ICT. Spoluautorkou knihy je Klára Šeďová a kniha vyjde v nakladatelství Paido.

Dílčí výstupy či informace o výsledcích projektu jsou dostupné na těchto webových stránkách. Další informace o výzkumu, jeho výsledcích apod. lze získat přímo u autorů publikace.