Menu

Nejnovější příspěvky

Study: Education and the Czechoslovak Form of Perestroika (1987–1989): Analysis, Criticism, and Planned Reforms in the Context of Ideology and Crisis
The study is one of the first results of the research project Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (funded [...]
Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987–1989): analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize
Studie je jedním z prvních výsledků řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová [...]
Book on eLearning (second and extended edition) with Online Support
The main viewpoint the authors maintain does not focus on the technology itself in e-learning but primarily on the aspects of human learning, whether [...]
Kniha o e-learningu (2., aktualizované a rozšířené vydání) s online podporou
Kniha je určena všem čtenářům, kteří se setkávají při učení či výuce s digitálními technologiemi. Publikace vychází nejen z teoretického studia a výzkumu [...]
Mezi perestrojkou a transformací. Pohled do života škol v době sametové revoluce. [BETWEEN PERESTROJKA AND TRANSFORMATION. THE EVERYDAY LIFE OF SCHOOLS DURING THE VELVET REVOLUTION] (příspěvek na konferenci ČAPV)
Další konference a další příspěvek, tentokrát se věnujeme životu základních škol kolem roku 1989. Více informací na webu konference. Sborník s. 164. [...]
Stanovisko NAÚ k využívání online výukových metod (na VŠ)
Národní akreditační úřad pro vysoké školství vydal v červenci 2021 rozumné stanovisko k online výuce v rámci studia na VŠ. K tomu lze jen dodat, že mnozí [...]
Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – eyewitness testimonies (prezentace na konferenci ECER 2021)
Ve středu 8. 9. 2021 prezentujeme na konferenci ECER náš příspěvek s názvem: Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – [...]
Jan Průcha (1934-2021) – odešla velká osobnost (nejen) české pedagogiky
V polovině června 2021 zemřel prof. Jan Průcha. Měl jsem tu čest s panem profesorem několikrát spolupracovat, ale hlavně pro mne byl nesmírně inspirativním [...]
The reform that never happened. The final proposal for education reform before the fall of communism in Czechoslovakia
Our presentation on ISCHE 42 virtual conference (The International Standing Conference for the History of Education). Abstract The events of 17 November [...]
Research project: Multimodal learning analytics to study self-regulated learning processes within learning management systems (2021-2024)
Abstract: The research project focuses on the exploration of the self-regulated learning (SRL) processes and strategies followed by university students [...]
Výzkumný projekt: Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky (2021-2024)
Abstrakt: Projekt se zaměřuje na procesy a strategie seberegulovaného učení (SRL) vysokoškolských studentů při jejich studiu v systémech pro řízení výuky [...]
Post-socialistická transformace základních škol ve vzpomínkách učitelů: Jak se ptát na změny v každodenním životě?
Prezentace na VII. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem ,,Orální historie v čase krizí“. Konference se uskuteční ve dnech 18.–19. [...]
Studie: Výuka s využitím ICT v mezinárodní perspektivě: Na cestě k moderní pedagogice [Teaching Using ICT in an International Perspective: Towards Modern Pedagogy]
The study was published in the Journal of Lifelong Learning (2020). Abstract: Digital technologies have become an essential part of the education policy in [...]
Nová specializace v rámci bc. studia Pedagogiky: Digitální technologie ve vzdělávání
Po několika letech úvah a po poměrně dlouhém (i náročném) procesu akreditace na Masarykově univerzitě, otevíráme od podzimu 2020 zcela novou specializaci [...]
New research project: Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas
From 2020 I will work together with my colleague dr. O. Palouček on a three-year research project called Post-socialist Transformation of Czech Primary [...]