Menu

Nejnovější příspěvky

Vystoupení na Colours of Ostrava 2023
Na festivalu Colours of Ostrava vystoupím rámci multioborového diskusního fóra Meltingpot, kde se bude prezentovat naše univerzita. Téma zní Škola v [...]
Přednáškový den GVID (Gymnázium Brno, Vídeňská)
V pondělí 26. 6. 2023 budu přednášet na tzv. Přednáškovém dni na Gymnáziu Brno (Vídeňská). Tématem budou digitální technologie v životě mládeže… moje [...]
Meziválečná výuka cizích jazyků na příkladu baťovské cizojazyčné školy
V časopisu Pedagogická orientace vyšel článek o baťovských školách. Z abstraktu: Příspěvek se soustředí na výuku cizích jazyků v prostředí baťovského Zlína [...]
Základ přehledové studie o simulační výuce v medicínském vzdělávání – Scoping review protocol
Zejména díky vynikající práci Lukáše Plcha jsme sestavili a publikovali následujcíí protokol. V pedagogice jsem v ČR když ne první, tak jedni z prvních, [...]
Rozhovory a zprávy v médiích
Odkazy na rozhovory a zprávy v médiích o mých výzkumech a publikacích, na nichž se podíleli rovněž moji šikovní kolegové: Universitas – Hodina na [...]
Life and Learning of Digital Teens Adolescents and digital technology in the Czech Republic
This book is the result of a multi-year research collaboration focused on the role of digital technologies in the everyday lives and learning of [...]
Study: Everyday Life of Rural Elementary Schools in South Moravia during the Post-Socialist Transformation
The study is another result of the research project Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (funded by the [...]
Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během postsocialistické transformace
Studie představuje další výsledek řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová [...]
Study: Education and the Czechoslovak Form of Perestroika (1987–1989): Analysis, Criticism, and Planned Reforms in the Context of Ideology and Crisis
The study is one of the first results of the research project Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (funded [...]
Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987–1989): analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize
Studie je jedním z prvních výsledků řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová [...]
Book on eLearning (second and extended edition) with Online Support
The main viewpoint the authors maintain does not focus on the technology itself in e-learning but primarily on the aspects of human learning, whether [...]
Kniha o e-learningu (2., aktualizované a rozšířené vydání) s online podporou
Kniha je určena všem čtenářům, kteří se setkávají při učení či výuce s digitálními technologiemi. Publikace vychází nejen z teoretického studia a výzkumu [...]
Mezi perestrojkou a transformací. Pohled do života škol v době sametové revoluce. [BETWEEN PERESTROJKA AND TRANSFORMATION. THE EVERYDAY LIFE OF SCHOOLS DURING THE VELVET REVOLUTION] (příspěvek na konferenci ČAPV)
Další konference a další příspěvek, tentokrát se věnujeme životu základních škol kolem roku 1989. Více informací na webu konference. Sborník s. 164. [...]
Stanovisko NAÚ k využívání online výukových metod (na VŠ)
Národní akreditační úřad pro vysoké školství vydal v červenci 2021 rozumné stanovisko k online výuce v rámci studia na VŠ. K tomu lze jen dodat, že mnozí [...]
Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – eyewitness testimonies (prezentace na konferenci ECER 2021)
Ve středu 8. 9. 2021 prezentujeme na konferenci ECER náš příspěvek s názvem: Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – [...]