Menu

Nejnovější příspěvky

Základ přehledové studie o simulační výuce v medicínském vzdělávání – Scoping review protocol
Zejména díky vynikající práci Lukáše Plcha jsme sestavili a publikovali následujcíí protokol. V pedagogice jsem v ČR když ne první, tak jedni z prvních, [...]
Rozhovory a zprávy v médiích
Odkazy na rozhovory a zprávy v médiích o mých výzkumech a publikacích, na nichž se podíleli rovněž moji šikovní kolegové: Universitas – Hodina na [...]
Life and Learning of Digital Teens Adolescents and digital technology in the Czech Republic
This book is the result of a multi-year research collaboration focused on the role of digital technologies in the everyday lives and learning of [...]
Study: Everyday Life of Rural Elementary Schools in South Moravia during the Post-Socialist Transformation
The study is another result of the research project Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (funded by the [...]
Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během postsocialistické transformace
Studie představuje další výsledek řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová [...]
Study: Education and the Czechoslovak Form of Perestroika (1987–1989): Analysis, Criticism, and Planned Reforms in the Context of Ideology and Crisis
The study is one of the first results of the research project Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas (funded [...]
Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987–1989): analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize
Studie je jedním z prvních výsledků řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová [...]
Book on eLearning (second and extended edition) with Online Support
The main viewpoint the authors maintain does not focus on the technology itself in e-learning but primarily on the aspects of human learning, whether [...]
Kniha o e-learningu (2., aktualizované a rozšířené vydání) s online podporou
Kniha je určena všem čtenářům, kteří se setkávají při učení či výuce s digitálními technologiemi. Publikace vychází nejen z teoretického studia a výzkumu [...]
Mezi perestrojkou a transformací. Pohled do života škol v době sametové revoluce. [BETWEEN PERESTROJKA AND TRANSFORMATION. THE EVERYDAY LIFE OF SCHOOLS DURING THE VELVET REVOLUTION] (příspěvek na konferenci ČAPV)
Další konference a další příspěvek, tentokrát se věnujeme životu základních škol kolem roku 1989. Více informací na webu konference. Sborník s. 164. [...]
Stanovisko NAÚ k využívání online výukových metod (na VŠ)
Národní akreditační úřad pro vysoké školství vydal v červenci 2021 rozumné stanovisko k online výuce v rámci studia na VŠ. K tomu lze jen dodat, že mnozí [...]
Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – eyewitness testimonies (prezentace na konferenci ECER 2021)
Ve středu 8. 9. 2021 prezentujeme na konferenci ECER náš příspěvek s názvem: Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – [...]
Jan Průcha (1934-2021) – odešla velká osobnost (nejen) české pedagogiky
V polovině června 2021 zemřel prof. Jan Průcha. Měl jsem tu čest s panem profesorem několikrát spolupracovat, ale hlavně pro mne byl nesmírně inspirativním [...]
The reform that never happened. The final proposal for education reform before the fall of communism in Czechoslovakia
Our presentation on ISCHE 42 virtual conference (The International Standing Conference for the History of Education). Abstract The events of 17 November [...]
Research project: Multimodal learning analytics to study self-regulated learning processes within learning management systems (2021-2024)
Abstract: The research project focuses on the exploration of the self-regulated learning (SRL) processes and strategies followed by university students [...]