Menu

Nová kniha – Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Portál, 2007)

22.11.2007 - ICT v práci učitele (výzkum)

V této knize jsme publikovali společně s kolegyní dr. Šeďovou (která je zároveň spolueditorkou knihy) studii ICT a moc před tabulí (s. 260-286). Studie představuje jeden z významných výsledků našeho výzkumu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (výzkum podporuje GAČR (grant č. 406/06/1022).

Z úvodu studie:

„V názvu tohoto příspěvku se slévají dvě témata. Prvním z nich je téma „moci před tabulí“, tedy problém interpersonálního vlivu, který učitel uplatňuje ve třídě. Druhým z nich je vstup informačních a komunikačních technologií do prostředí školy a jeho důsledky pro výchovně vzdělávací proces. Na průsečíku těchto dvou témat se otevírá otázka, zda zapojení ICT do výukové práce učitele nějakým způsobem ovlivňuje mocenské vztahy mezi učitelem a žáky“ (s. 260).

Více informací o knize najdete zde.