Menu

(Online) konzultace

 

Konzultační hodiny v jarním semestru 2021
(s ohledem na opatření týkající se COVID-19 na MU i na FF MU)

 

Úterý: 9 – 10 h.

Čtvrtek: 9 – 10 h.

 

Konzultace budou probíhat výhradně na základě předchozí domluvy e-mailem
(v danou nebo jinou dobu dle domluvy).

 

Konzultace probíhají až do odvolání distanční formou (online).

Ve zkouškovém období výhradně dle konkrétní domluvy e-mailem.

Online konzultace jsou možné prostřednictvím:

emailu, webináře (Adobe Connect), MS Teams nebo ZOOM apod.