Menu

(Online) konzultace

 

Konzultační hodiny v období podzimního semestru 2021
(s ohledem na opatření týkající se COVID-19 na MU i na FF MU)

 

Úterý: 8:30 -10:00h.

(pracovna na FF MU)

 

Konzultace v jiné časy probíhají vždy po předchozí domluvě (i online formou).

Online konzultace jsou možné prostřednictvím:

emailu, MS Teams nebo ZOOM apod.