Menu

(Online) konzultace

 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období jarního semestru 2021
(s ohledem na opatření týkající se COVID-19 na MU i na FF MU)

 

 

Konzultace budou probíhat na základě předchozí domluvy e-mailem.

 

Konzultace probíhají prioritně distanční formou (online).

Online konzultace jsou možné prostřednictvím:

emailu, webináře (Adobe Connect), MS Teams nebo ZOOM apod.