Menu

Kniha: Socialistická základní škola pohledem pamětníků: sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji

29.3.2017 - ICT v práci učitele (výzkum), Zprávy

The English version of the text follows the Czech version.

Na jaře 2017 vyšla naše nová kniha, která je jedním z hlavních výsledků našeho tříletého projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (podporováno Grantovou agenturou České republiky, číslo projektu 14-05926S).

Kniha si klade za cíl uchovat paměť na školu a život učitelů základních zejména před rokem 1989, a to prostřednictvím několika rozhovorů, které realizovali autoři v rámci tříletého výzkumu. Kniha ovšem obsahuje také stručný nárys dějin socialistického školství a metodologické pasáže, kde je popsán způsob využití orální historie v historicko-pedagogickém výzkumu včetně možných předností i úskalí takového zkoumání. Součástí knihy jsou navíc historické prameny, které jednak doplňují vzpomínky pamětníků, jednak ukazují, s jakými prameny se může historik setkat. Mnohé z publikovaných pramenů jsou zveřejněny vůbec poprvé, jiné jsou velmi špatně dostupné.

Publikaci je možné zakoupit zde.

———

Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017). Socialist Primary School as Seen by Eyewitnesses: Probing teachers’ life in the South Moravia Region. Praha: Wolters Kluwer.

The book sets out to preserve the memory of school and teachers in former Czechoslovakia before 1989 through interviews its authors made within research “Everyday life of basic schools in the Normalisation period through the eyes of teachers. Using oral history in studying contemporary education history”.

One important part of the book is the history background containing a brief outline of history of socialist education. This chapter provides a broader framework to the individual life stories of teachers. The book also contains a methodological chapter, describing especially the way oral history can be used in history-pedagogy research including the strengths and weaknesses of the method. The chapter is therefore divided into a general methodology part and a part describing the specific methodology applied in the research undertaken by the authors.

The core of the book consists of edited interviews with teacher witnesses. The book also reprints some historical sources, firstly, to supplement memories by the witnesses, and secondly, to show what sources a historian can work with. Many of the sources included in the book are being published for the very first time. They are unique sources of personal nature which many people failed to keep and which are as yet unavailable in archives.