Menu

Jak pracují dnešní učitelé s ICT?

14.11.2007 - ICT v práci učitele (výzkum)

V Učitelských listech č. 3/2007 vyšel článek s názvem Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (autoři Šeďová, Zounek). Článek představuje jeden z dílčích výsledků našeho výzkumu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (výzkum podporuje GAČR (grant č. 406/06/1022).

Ukázka z úvodu článku:

„V tomto článku ukážeme, jak učitelé základních škol vnímají proces zapojování ICT do vlastních pracovních činností. Stěžejním záměrem je nahlédnout využívání technologií v práci učitelů očima aktérů samotných (…) text představuje první pracovní skicu, která se věnuje jednomu z nejnápadnějších momentů, které se vynořily v průběhu iniciálních analýz a sice různorodosti způsobů, jimiž učitelé při své práci ICT využívají a jejich vazbě na celkový styl práce učitele, jeho přesvědčení a osobní zvláštnosti. I ve velmi malém vzorku jsme nalezli mnoho různých způsobů, jimiž učitelé ICT používají, přičemž o většině z těchto učitelů není možné říci, že by směřovala k inovaci v konstruktivistickém stylu. Zároveň však nevidíme ICT jako něco, co je „vloženo“ do života školy bez toho, že by zanechávalo větší stopu v práci učitelů. Kloníme se spíše k pracovní hypotéze, že jsou technologie používány ve smyslu umocňování, rozvíjení či transformování některých prvků výukového stylu učitelů, kteří s nimi pracují.

Celý článek v elektronické podobě je dostupný na webových stránkách Učitelských listů.