Menu

ICT a kultura školy (výzkum)

Kniha – ICT v životě základních škol (2006)
V nakladatelství Triton vyšla moje kniha nazvaná ICT v životě základních škol. Základní informaci o obsahu knihy poskytuje její Úvod, z něhož vybírám: V [...]
Informační a komunikační technologie a kultura školy
Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy. (grant č. 406/03/P119, [...]
Výstupy z výzkumného projektu ICT a kultura školy
Z první fáze řešení projektu vzniklo několik výstupů. Prvním výstupem byl příspěvek na konferenci ČAPV (2003) „K roli ICT v klíčových oblastech fungování [...]