Menu

Studie Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012)

11.11.2014 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Zprávy

V časopisu Studia paedagogica vyšla studie mapující problematiku ICT ve vzdělávání v českých odborných pedagogických časopisech. Spoluautorem studie je F. Tůma z Pedagogické fakulty MU.

Abstrakt: Cílem studie je zmapovat problematiku ICT ve vzdělávání na stránkách vybraných českých odborných časopisů. Studie je založena na analýze mediálních sdělení, svým zaměřením i metodologií navazuje na předchozí analýzy provedené jak v České republice, tak v zahraničí. Studie postihuje období 1990–2012, ve kterém bylo nalezeno celkem 60 příspěvků k problematice ICT. Mezi klíčová z jištění patří poměrně nízký výskyt empirických studií a relativně nízký počet zahraničních referencí. V závěru studie se autoři zamýšlejí nad výsledky a dávají je do souvislostí s nálezy obdobných šetření v zahraničí.

Celý článek je k dispozici zde.

Citace: Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87.