Menu

Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže

7.5.2016 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Zprávy

Společně s norskými kolegy a L. Juhaňákem předkládáme veřejnosti diskuzní stať o výzkumu ICT s názvem
Pedagogika a nové výzvy výzkumu ICT: role digitálních technologií v každodenním životě a učení mládeže.

Autoři: Hans Christian Arnseth, Ola Erstad, Libor Juhaňák, Jiří Zounek

Abstrakt (Full Text):

Stať diskusního charakteru se zabývá problematikou učení mládeže v různých kontextech a prostředích v éře digitálních technologií. Mládež se s digitálními technologiemi běžně setkává jak ve škole, tak zejména mimo školu, tradičně se však pedagogický výzkum věnuje především školnímu využití ICT. Je tedy velkou výzvou pro pedagogiku tyto oblasti propojit s cílem poznat komplexněji život a učení současné mládeže. V úvodní části se zaměřujeme na současný stav pedagogického výzkumu, ukazujeme také, že ICT nelze považovat pouze za moderní didaktickou pomůcku. V dalších částech diskutujeme možná teoretická východiska tématu. Následně se zabýváme metodologickými otázkami empirického výzkumu, přičemž prezentujeme také příklady realizovaných výzkumů, které jdou za rámec tradičních výzkumů formálního učení s ICT. V závěru se pak zamýšlíme nad teoretickými, metodologickými i aplikačními otázkami, jež souvisejí s takto komplexně pojatým pedagogickým výzkumem mládeže. Jedním z cílů této stati je motivovat k diskusi o pedagogické teorii a výzkumu učení dnešní mládeže s ICT a podnítit tak teoretickou i výzkumnou činnost v této oblasti.