Menu

Studijní pobyt v Norsku (University of Oslo)

11.3.2015 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Zprávy

Od 5. 3 do 5. 5. 2015 mám tu čest být na studijním pobytu na univerzitě v norském hlavním městě Oslu. Stal jsem „hostujícím výzkumníkem“ na Pedagogickém institutu (Department of Education, Institutt for pedagogikk) Fakulty pedagogických věd (Faculty of Educational Sciences, Det utdanningsvitenskapelige fakultet). Část institutu sídlí v tzv. Oslo Science Park, kde se nachází i moje kancelář.

Studijní pobyt je možný díky podpoře Norských fondů: Project Nr. (within EEA/Norway Grants – CZ07): NF-CZ07-INP-3-070-2014.

V rámci svého pobytu se zabývám následujícími tématy:

– v teoretické rovině se zaměřuji na studium konceptu learning lives (rozvíjen např. prof. Erstadem), dále se věnuji tzv. novým gramotnostem (new literacies, např. visual, multimodal, information, communication literacy apod.), ale také dovednostem pro 21. století (Twenty-First-Century Skills);

– studuji rovněž výzkumné/metodologické přístupy a metody, které jsou používané v empirickém výzkumu učení současné mládeže, ale i výše zmíněných témat (přístupy a metody zkoumající digitální technologie a jejich využití mládeží při učení nejenom ve škole, ale i v jiných prostředích – rodina, virtuální prostředí aj., tedy formální i informální učení);

– zajímá mne rovněž řízení (mezinárodních) výzkumných týmů (zkušenosti a postupy norských kolegů);

– v neposlední řadě studuji i vědeckou přípravu doktorských studentů na zdejším pracovišti;

– v rámci pobytu hodlám studovat norské základní/střední školství a jeho reformu (zejména s ohledem na využívání digitálních technologií).