Menu

Vystoupení na semináři o dějinách pedagogiky (jako vědního oboru i jako vyučovacího předmětu)

5.2.2015 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum)

Ve středu 4. 2. 2015 jsme se s kolegy (M. Šimáně a D. Knotovou) zúčastnili na půdě FF UK semináře s názvem Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky jako vědního oboru a jako vyučovacího předmětu. Semináře se zúčastnili např. prof. Z. Beneš, doc. Kasper, doc. Koťa, dr. Strouhal a další.

Vstoupili jsme s příspěvkem Soudobé dějiny školství jako výzva pro historicko-pedagogický výzkum i výuku (dějin pedagogiky).

Anotace: Cílem příspěvku bylo prezentovat a diskutovat problematiku soudobých dějin školství, které je v českém prostředí věnováno poměrně málo pozornosti. V první části příspěvku jsme se věnovali metodologickým otázkám výzkumu soudobých dějin školství. Vycházeli jsme zejména z našeho výzkumného projektu s názvem „Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství“ (realizován s podporou GAČR, č. 14-05926S).

Ve druhé části příspěvku jsme se zaměřili na pojetí výuky soudobých dějin školství v éře digitálních technologií. V této části jsme se zamysleli nad výukou založenou na moderních didaktických paradigmatech, ale i na současných historických konceptech.

Kolegům jsme rovněž prezentovali některé seminární práce našich studentů, které byly dokončeny v podzimním semestru 2014 v semináři věnovaném dějinám českého a československého školství. Šlo zejména o životní příběhy učitelů.