Menu

Nový výzkumný projekt: Studium na FF MU v éře elektronických médií (kvantitativní výzkumné šetření)

12.1.2012 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Zprávy

Výzkumný projekt si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na FF MU prostřednictvím kvantitativních výzkumných metod, které umožňují odhalit převažující způsoby učení v populaci studentů FF MU a zejména způsoby a strategie využívání moderních technologií. Projekt svým charakterem přímo navazuje na předchozí výzkum z roku 2010. Na základě výsledků získaných pomocí kvalitativní metodologie v roce 2010 bude sestaven elektronický dotazník, který bude publikován v prostředí, v němž se pohybují studenti naší fakulty (Moodle nebo IS, ale bude distribuována i papírová forma) a bude tak přístupný nejenom studentům prezenčního, ale i kombinovaného studia, případně studentům učitelských oborů. Tímto způsobem získaná data umožní poměrně dobře poznat populaci dnešních studentů naší fakulty i způsoby využívání moderních technologií při studiu.

Výzkum je podporován v rámci tzv. Děkanského grantu na FF MU. Řešitel: J. Zounek