Menu

Přednáška o historicko-pedagogickém výzkumu v rámci Týdne vědy na FF MU

22.11.2013 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Zprávy

V rámci Týdne vědy na FF MU jsem prezentoval téma Historicko-pedagogický výzkum socialistického školství – tradiční a netradiční metodologické přístupy. Zabýval jsem se tradičními (tradičně používanými) metodami historického výzkumu, ale zejména netradičními (dosud málo využívanými) metodami jako například vizuální historií a především orální historií.