Menu

Další výzkumné a rozvojové aktivity

Život učitele ve druhé polovině 20. století – historická studie
V knize Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století vyšla moje studie z názvem Učitel – Příběh [...]
O studiu na vysoké škole a využívání ICT (článek online) – I. a II. část
V časopise InFlow vyšel článek, který je jedním z výstupů výzkumu vysokoškolských studentů. [...]
Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné [...]
Přetechnizovaná škola? Výzkum využití ICT ve výuce na střední odborné škole
Příspěvek (jehož základ tvoří diplomová práce M. Šimáněho) je výsledkem výzkumu [...]
Nový výzkumný projekt v roce 2010
V roce 2010 řeším nový projekt s názvem Studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií pohledem studentů (Grantový fond děkana Filozofické [...]
Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií (ICT and lives of present-day adults in the age of information and communication technologies) – kapitola v knize Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice
Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 340 s. [...]
Konference 120 LET MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ a oslavy Komenského v roce 1892 v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku
Na této konferenci budeme prezentovat spolu s kolegou M. Šimáněm příspěvek na téma Reflexe oslav J. A. Komenského v roce 1892 v dobovém pedagogickém tisku. [...]
Recenze na knihu v H-Soz-u-Kult (Humboldt-Universität zu Berlin)
Koncem května 2008 vyšla v H-Soz-u-Kult (on-line časopis pro profesionální historiky v německy mluvících zemích) recenze na knihu prof. Pehnkeho [...]
ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu) ICT and lives of present-day adults (as seen through empirical research)
Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje“ [...]
Vědec a pedagog v totalitních režimech 20. století v Československu – právě vyšlo
Na začátku roku 2008 vyšla v nakladatelství Peter Lang studie o životě a díle vědce a univerzitního pedagoga Cyrila Stejskala. Přesná citace zní: Zounek, [...]
Nový projekt v roce 2008 – Vytvoření předmětu E-learning jako inovace studia na ÚPV FF MU
Cílem projektu (podporován FRVŠ, číslo projektu 1150 F5 b) je vytvoření a zavedení předmětu E-learning do kurikula navazujícího magisterského studia oborů [...]
Nové projekty v roce 2007
V roce 2007 řeším společně s kolegy dva nové projekty. Prvním je výzkumný projekt s názvem Pedagogické a didaktické otázky e-learningu ve výuce na [...]
Celoživotní učení, vzdělávání dospělých, ICT – nový sborník ÚPV
Právě vyšel nový sborník našeho ústavu, jehož název zní Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení (obsah sborníku najdete zde). Ve sborníku je [...]