Menu

Další výzkumné a rozvojové aktivity

Život učitele ve druhé polovině 20. století – historická studie
V knize Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století vyšla moje studie z názvem Učitel – Příběh [...]
O studiu na vysoké škole a využívání ICT (článek online) – I. a II. část
V časopise InFlow vyšel článek, který je jedním z výstupů výzkumu vysokoškolských studentů. [...]
Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě Masarykovy [...]
Přetechnizovaná škola? Výzkum využití ICT ve výuce na střední odborné škole
Příspěvek (jehož základ tvoří diplomová práce M. Šimáněho) je výsledkem výzkumu zaměřeného na využití ICT ve výuce na odborné střední škole, kterou lze [...]
Nový výzkumný projekt v roce 2010
V roce 2010 řeším nový projekt s názvem Studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií pohledem studentů (Grantový fond děkana Filozofické [...]
Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií (ICT and lives of present-day adults in the age of information and communication technologies) – kapitola v knize Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice
Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 340 s. [...]
Konference 120 LET MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ a oslavy Komenského v roce 1892 v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku
Na této konferenci budeme prezentovat spolu s kolegou M. Šimáněm příspěvek na téma Reflexe oslav J. A. Komenského v roce 1892 v dobovém pedagogickém tisku. [...]
Recenze na knihu v H-Soz-u-Kult (Humboldt-Universität zu Berlin)
Koncem května 2008 vyšla v H-Soz-u-Kult (on-line časopis pro profesionální historiky v německy mluvících zemích) recenze na knihu prof. Pehnkeho [...]
ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu) ICT and lives of present-day adults (as seen through empirical research)
Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje“ [...]
Vědec a pedagog v totalitních režimech 20. století v Československu – právě vyšlo
Na začátku roku 2008 vyšla v nakladatelství Peter Lang studie o životě a díle vědce a univerzitního pedagoga Cyrila Stejskala. Přesná citace zní: Zounek, [...]
Nový projekt v roce 2008 – Vytvoření předmětu E-learning jako inovace studia na ÚPV FF MU
Cílem projektu (podporován FRVŠ, číslo projektu 1150 F5 b) je vytvoření a zavedení předmětu E-learning do kurikula navazujícího magisterského studia oborů [...]
Nové projekty v roce 2007
V roce 2007 řeším společně s kolegy dva nové projekty. Prvním je výzkumný projekt s názvem Pedagogické a didaktické otázky e-learningu ve výuce na [...]
Celoživotní učení, vzdělávání dospělých, ICT – nový sborník ÚPV
Právě vyšel nový sborník našeho ústavu, jehož název zní Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení (obsah sborníku najdete zde). Ve sborníku je [...]