Menu

Nové projekty v roce 2007

18.4.2007 - Další výzkumné a rozvojové aktivity

V roce 2007 řeším společně s kolegy dva nové projekty. Prvním je výzkumný projekt s názvem Pedagogické a didaktické otázky e-learningu ve výuce na Filozofické fakultě MU (Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) a spoluřešitelem je Roman Švaříček.

Druhým je rozvojový projekt s názvem Inovace přípravy učitelů z pedagogicko-didaktického aspektu (rozvojový projekt MŠMT ČR č. 72), spoluřešitelkami jsou Klára Šeďová, Dana Knotová, Lenka Hloušková.
Více informací o obou projektech najdete zde.