Menu

Vědec a pedagog v totalitních režimech 20. století v Československu – právě vyšlo

6.3.2008 - Další výzkumné a rozvojové aktivity

Na začátku roku 2008 vyšla v nakladatelství Peter Lang studie o životě a díle vědce a univerzitního pedagoga Cyrila Stejskala. Přesná citace zní:

Zounek, Jiří, Vichrová, Marie. Der Wissenschaftler und Pädagoge in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei.

In Pehnke, Andreas. Widerständige sächsische Schulreformer im Visier stalinischer Politik (1945-1959). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationale Verlag der Wissenschaft, 2008. s. 216-228. ISBN 978-3-631-56993-1. (Greifswalder Studien zur Erziehungswissenschaften)

Z úvodu studie:

Das 20. Jahrhundert war die Zeitepoche eines ungewöhnlichen wissenschaftlichen und technischen Aufschwungs sowie einer großen kulturellen Entwicklung. Das vergangene Jahrhundert war jedoch auch die Zeit der Kriege und totalitärer Regime, die die Grundwerte der Menschheit unterdrückten. Die von diesen Regimen benutzten „Machtmechanismen“ sind allgemein bekannt. Wir vertreten jedoch die Meinung, dass es neben diesen allgemeinen Erkenntnissen ebenfalls notwendig ist, die konkreten Schicksale einzelner Menschen in der totalitären Zeit zu verfolgen, und dabei namentlich die Art und Weise, wie die totalitäre Macht in das Leben dieser Menschen eingriff. Die Geschichte wird dadurch vor uns plastisch hervorstehen, und die einzigartigen individuell geprägten Schicksale gehen in dieser Form nicht verloren.

Wir wollen daher in unserer Studie am Leben von Univ.-Doz. Dr. Cyril Stejskal, dem bedeutenden tschechoslowakischen Wissenschaftler und Pädagogen, anschaulich zeigen, welche Repressionen von jenen zwei totalitären Regimen benutzt wurden, die wesentlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei prägten.

Die Studie entstand auf Grund der Fachliteratur, des Studiums der publizierten Werke von Cyril Stejskal und der Archivquellen, wobei einige davon überhaupt zum ersten Mal ihre Anwendung im Rahmen einer historischen Forschung fanden.

 

česky:
Dvacáté století je dobou nebývalého rozvoje vědy a techniky i velkého rozmachu kultury. Minulé století je však zároveň obdobím válek a totalitních režimů, které neváhaly pošlapávat základní lidské hodnoty. Obecně jsou známy „mechanismy moci“ používané těmito režimy. Domníváme se však, že vedle těchto obecných poznatků je nutné reflektovat rovněž konkrétní osudy lidí v období totality a zejména to, jak totalitní moc zasáhla do jejich života. Dějiny tak získávají plastičtější podobu, v níž nezaniknou jedinečné individuální osudy.

V naší studii chceme proto na životě doc. Dr. Cyrila Stejskala, významného československého vědce a pedagoga, názorně ukázat způsoby represí dvou totalitních režimů, které významně formovaly dějiny Československa ve dvacátém století.

Studie vznikla na základě odborné literatury, studia publikovaných prací Cyrila Stejskala a archivních pramenů, z nichž některé byly použity v historickém výzkumu vůbec poprvé.