Menu

Život učitele ve druhé polovině 20. století – historická studie

1.6.2011 - Další výzkumné a rozvojové aktivity

V knize Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století vyšla moje studie z názvem Učitel – Příběh normálního života v nenormální době.

Studie se zabývá životem a prací učitele na Moravě ve druhé polovině 20. století. Na základě rozhovorů a studia odborných zdrojů i historických pramenů je popsán život učitele, který zahájil svoji učitelskou kariéru v 50. letech dvacátého století a ukončil ji v poslední dekádě minulého století. První část studie vysvětluje obecný vývoj školství v dané době, v druhé části studie je  popisuje konkrétní životní osud v dobovém kontextu. Popisuji nejenom dětství a studia, ale zejména práci a osobní život učitele, do nějž mnohdy zasáhla tehdejší moc, byť ne nijak fatálně. V textu jsou zachycena padesátá až devadesátá léta, proměny výuky, umisťování učitelů apod.

Zajímavé jsou například vzpomínky pana učitele na jeho vlastní školská léta, konec války, kdy několik měsíců do školy vůbec nechodil, protože ve škole byli ubytovaní vojáci. V textu pak pan učitel popisuje (na základě svých prožitků) proměny tehdejších škol, svoji vlastní cestu po několika školách, šedesátá léta, přijímací zkoušky na střední školy v době normalizace apod.

Citace:

ZOUNEK, Jiří. Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In Fasora, Lukáš, Hanuš, Jiří, Malíř, Jiří, Nečasová, Denisa (eds.). Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011, s. 241-252. (338 s. ISBN 978-80-7325-244-1). Více zde.