Menu

Konference 120 LET MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ a oslavy Komenského v roce 1892 v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku

13.10.2008 - Další výzkumné a rozvojové aktivity

Na této konferenci budeme prezentovat spolu s kolegou M. Šimáněm příspěvek na téma Reflexe oslav J. A. Komenského v roce 1892 v dobovém pedagogickém tisku. Vydání sborníku se předpokládá v první polovině roku 2009.

Z úvodu příspěvku:

Cílem našeho příspěvku je odhalit a vysvětlit, zda a jak byly reflektovány oslavy J. A. Komenského v roce 1892 v dobovém pedagogickém tisku a pokud byly, jaké pedagogické a didaktické otázky Komenského díla byly vyzdvihovány v souvislosti s těmito oslavami. Tímto způsobem pojatá analýza přinese informaci nejenom o dobových oslavách a jejich zaměření, ale podává také méně tradiční obraz tehdejšího myšlení v oblasti školství, vzdělávání a pedagogiky.