Menu

Přetechnizovaná škola? Výzkum využití ICT ve výuce na střední odborné škole

6.9.2010 - Další výzkumné a rozvojové aktivity
Příspěvek (jehož základ tvoří diplomová práce M. Šimáněho) je výsledkem výzkumu zaměřeného na využití ICT ve výuce na odborné střední škole, kterou lze považovat za velmi dobře technologicky vybavenou. Lze tedy očekávat, že ve škole bude existovat učební prostředí, jehož podstatnou součástí budou právě ICT. Autoři budou prezentovat zejména pohled učitelů, které vnímají jako klíčové aktéry při vytváření takového prostředí. Důležitým tématem výzkumu se jeví implementace systému Moodle, vedle něhož se ale výrazně prosazují i jiné možnostmi komunikace a spolupráce mezi učiteli a studenty (např. jen email nebo sociální sítě). Škola tak využívá několik různých technologií, což je částí respondentů vnímána poměrně negativně, a to i některými členy vedení školy, kteří ovšem současně využívání ICT prosazují. V závěru se autoři zamýšlejí nad (překvapujícími) výsledky celého výzkumu a dalšími možnými směry zkoumání.