Menu

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

6.9.2010 - Další výzkumné a rozvojové aktivity
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, přičemž se zaměří na využívání různých prostředků ICT při studiu. Výzkum je podporován Grantovým fondem FF MU. Autor se ve svém příspěvku zaměřuje na motivy studentů k využívání nebo nevyužívání různých technologií. V další části se věnuje konkrétním nástrojům ICT a službám na internetu, které studenti využívají. Ukáže, jakými způsoby tyto nástroje studenti využívají při svém studiu. Dále se autor zabývá tím, zda a jak si studenti využívané nástroje přizpůsobují svým potřebám a vytvářejí si tak svoje vlastní elektronické učební prostředí. Část příspěvku je zaměřena na možná omezení či bariéry ve využívání ICT při studiu.