Menu

ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu) ICT and lives of present-day adults (as seen through empirical research)

9.4.2008 - Další výzkumné a rozvojové aktivity

Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje“ (registrační číslo projektu 1J 017/04-DP2, projekt podporovaný MPSV ČR). Jedna z oblastí výzkumu se soustřeďuje na roli informačních a komunikačních technologií (ICT) v osobním i profesním životě dospělých v ČR. V dotazníkovém šetření jsme identifikovali několik skupin dospělých podle toho, jak se respondenti charakterizovali ve vztahu k využívání počítačů, resp. ICT. V příspěvku se zaměřím na popis těchto skupin a také např. na to, zda se zmíněné skupiny respondentů zúčastnily v poslední době nějaké vzdělávací akce a zda můžeme identifikovat rozdíly mezi těmito skupinami v účasti na vzdělávacích aktivitách.

Citace:
ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Cimbálníková, Lenka. Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7

***

Abstract

The paper is one of the outputs of research project “Adult education at various stages of the life cycle: priorities, opportunities and possible development” (project no. 1J 017/04-DP2, supported by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic). One of the parts of the project concentrates on the role of information and communication technologies (ICT) in private and professional lives of adults in the Czech Republic. We used a questionnaire survey to identify several groups of adults depending on how the respondents characterized themselves with respect to computer/ICT use. The paper will focus on whether respondents categorized within the above-mentioned groups had recently participated in an educational event and whether differences between these groups as to participation in educational events can be identified.