Menu

Zprávy

Mezi perestrojkou a transformací. Pohled do života škol v době sametové revoluce. [BETWEEN PERESTROJKA AND TRANSFORMATION. THE EVERYDAY LIFE OF SCHOOLS DURING THE VELVET REVOLUTION] (příspěvek na konferenci ČAPV)
Další konference a další příspěvek, tentokrát se věnujeme životu základních škol kolem roku 1989. Více informací na webu konference. Sborník s. 164. [...]
Stanovisko NAÚ k využívání online výukových metod (na VŠ)
Národní akreditační úřad pro vysoké školství vydal v červenci 2021 rozumné stanovisko k online výuce v rámci studia na VŠ. K tomu lze jen dodat, že mnozí [...]
Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – eyewitness testimonies (prezentace na konferenci ECER 2021)
Ve středu 8. 9. 2021 prezentujeme na konferenci ECER náš příspěvek s názvem: Czechoslovak primary schools at the time of the fall of communism – [...]
Jan Průcha (1934-2021) – odešla velká osobnost (nejen) české pedagogiky
V polovině června 2021 zemřel prof. Jan Průcha. Měl jsem tu čest s panem profesorem několikrát spolupracovat, ale hlavně pro mne byl nesmírně inspirativním [...]
The reform that never happened. The final proposal for education reform before the fall of communism in Czechoslovakia
Our presentation on ISCHE 42 virtual conference (The International Standing Conference for the History of Education). Abstract The events of 17 November [...]
Research project: Multimodal learning analytics to study self-regulated learning processes within learning management systems (2021-2024)
Abstract: The research project focuses on the exploration of the self-regulated learning (SRL) processes and strategies followed by university students [...]
Výzkumný projekt: Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky (2021-2024)
Abstrakt: Projekt se zaměřuje na procesy a strategie seberegulovaného učení (SRL) vysokoškolských studentů při jejich studiu v systémech pro řízení výuky [...]
Nová specializace v rámci bc. studia Pedagogiky: Digitální technologie ve vzdělávání
Po několika letech úvah a po poměrně dlouhém (i náročném) procesu akreditace na Masarykově univerzitě, otevíráme od podzimu 2020 zcela novou specializaci [...]
New research project: Post-socialist Transformation of Czech Primary Schools – Processes, Stories, Dilemmas
From 2020 I will work together with my colleague dr. O. Palouček on a three-year research project called Post-socialist Transformation of Czech Primary [...]
Nový výzkumný projekt: Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, příběhy, dilemata
Od roku 2020 řešíme společně s kolegou dr. O. Poloučkem tříletý výzkumný projekt Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, [...]
Úspěch naší knihy Normální život v nenormální době … podle Metodiky M17+ jsme dostali nejvyšší hodnocení!
V hodnocení vybraných výsledků realizovaném Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů … podle Metodiky M17+ dosáhla [...]
Co napsala média o našem výzkumu
Média zareagovala na naši studii The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage: A [...]
Elektronické zdroje a literatura k přednášce E-learning a vysokoškolská výuka v 21. století
Přednáška na semináři, který byl zaměřen na e-learning, zejména pak na využití LMS Moodle ve výuce cizích jazyků (Univerzita obrany, Brno, 18. 9.) V [...]
Sekundární analýza výzkumu PISA 2015: The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage
Studie nazvaná The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage: A mediation [...]
Pupils‘ perception of ICT integration into the school environment (ECER conference 2019)
Prezentace na konferenci ECER 2019 – celý abstrakt zde. Poznámka: Původní název příspěvku zněl: Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. [...]