Menu

Mezi perestrojkou a transformací. Pohled do života škol v době sametové revoluce. [BETWEEN PERESTROJKA AND TRANSFORMATION. THE EVERYDAY LIFE OF SCHOOLS DURING THE VELVET REVOLUTION] (příspěvek na konferenci ČAPV)

14.9.2021 - Zprávy

Další konference a další příspěvek, tentokrát se věnujeme životu základních škol kolem roku 1989.

Více informací na webu konference. Sborník s. 164.

Abstrakt

Po pádu komunismu v Československu se odehrály zásadní změny i v oblasti školství a vzdělávání. V příspěvku budou představeny dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na studium každodenního života učitelů základních škol v nejpozdější fázi státního socialismu a po sametové revoluci roku 1989. Vzpomínky pamětníků na první fázi postsocialistické transformace nás zajímají zejména v kontextu organizačních a pedagogických změn. Obzvláště pak zpětný pohled tehdejších učitelů na proměny života ve škole – mj. personální změny, prosazování decentralizace a autonomie škol.

Abstract

Fundamental changes in schooling and education proceeded after the fall of communism in Czechoslovakia. The paper aims to present partial results of research focusing on an examination of the everyday life of the teachers at primary schools before the Velvet Revolution in 1989 and during the time of subsequent transformation as the eyewitnesses themselves lived it. We will specifically focus on the perception of organizational or pedagogical changes in schools themselves, how senior members of staff were replaced, and how the passage to school autonomy proceeded