Menu

Nová specializace v rámci bc. studia Pedagogiky: Digitální technologie ve vzdělávání

5.2.2020 - Zprávy

Po několika letech úvah a po poměrně dlouhém (i náročném) procesu akreditace na Masarykově univerzitě, otevíráme od podzimu 2020 zcela novou specializaci zaměřenou na digitální technologie ve vzdělávání.

Více informací na digited.cz.

Je to svým pojetím a obsahem v ČR unikátní specializace.

Primárně je specializace zaměřena na využití (online) technologií ve vzdělávání, a to nejenom ve školách, ale i v mimoškolním prostředí.

Studenti se dozví mnoho z pedagogiky, didaktiky, psychologie, ale také budou schopni pracovat s výzkumnými daty. Budou tak schopni nejenom připravit vzdělávací kurz s podporou digitálních technologií, ale rovněž budou schopni provést analýzu vzdělávacích potřeb či evaluaci kurzu.

Studenti se naučí tvořit digitální učební materiály, seznámí se s online výukovými prostředími a vyzkouší si jejich možnosti i limity!

Výuku povedou renomovaní odborníci na didaktiku online vzdělávání, learning designeři, specialisté na e-learning apod. Zajímavostí je, že někteří externisté jsou absolventi studie oboru Pedagogika nebo Sociální pedagogika a poradenství!!!

Nedílnou součástí bude práce na studentských projektech, ale současně se studenti seznámí s výzkumnými či rozvojovými projekty, jejich přípravou, realizací, metodologií. Zde se budou učit u odborníků, kteří již realizovali několik úspěšných vědeckých a rozvojových projektů.

V průběhu studia si každý student bude tvořit vlastní e-portfolio.

V kurikulu specializace je i využití ICT ve speciální pedagogice nebo angličtina zaměřená na oblast digitálních technologií (vyučující v kurzech využívá pestrou škálu digitálních nástrojů).

Šíře uplatnění je obrovská! Tvůrci online kurzů, poradci či vzdělavatelé v neziskovém nebo soukromém sektoru, odborníci na úřadech, ve školách, ve výzkumu …