Menu

Nový výzkumný projekt: Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, příběhy, dilemata

25.11.2019 - Zprávy

Od roku 2020 řešíme společně s kolegou dr. O. Poloučkem tříletý výzkumný projekt Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, příběhy, dilemata (projekt je podporovaný Grantovou agenturou ČR, č. projektu 20-11275S).

Anotace:

Projekt se zaměřuje na každodenní život základní školy a jeho proměny v období post-socialistické transformace. Historicko-pedagogický výzkum je založen na metodě orální historie, jejímž prostřednictvím budou získána data o proměnách každodenního života školy, ale také o životě a práci klíčových aktérů transformace – učitelů. Metoda orální historie bude doplněna studiem dostupných dobových dokumentů (například reformních návrhů či legislativy). Řešení projektu je ukotveno v historiografickém přístupu dějin každodennosti a sociální antropologie. Projekt navazuje na předchozí výzkum, který se zaměřoval na socialistické základní školství v období normalizace. Díky tomu bude možné nové poznatky o transformaci dát do kontextu proměn socialistického školství, což umožní komplexnější poznání a hlubší pochopení transformačních procesů.