Menu

Kniha o postsocialistické transformaci českých základních škol (ve světovém nakladatelství)

26.5.2024 - Moje knihy (My Books), Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (výzkum, 2020-2022), Zprávy

V nakladatelství Springer nám vyšla kniha (Post)Socialist Transformation of Primary Schools: Processes, Stories and Challenges in the Czech Republic (2024).
Více informací zde: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-58768-9

Abstrakt:

Kniha se zabývá proměnou základního školství v bývalém Československu (nyní Česká republika) po pádu komunistického režimu v roce 1989. Sleduje celkovou proměnu školství a školské politiky a nabízí originální vhled do každodenního života tehdejších škol. Poskytuje také jedinečný pohled na celý proces transformace. Práce pojednává o školním prostředí v kontextu místních specifik, jako jsou rodiče, komunita, regionální instituce a národní a mezinárodní souvislosti.

Kniha se konkrétně zaměřuje na změny v řízení základních škol z hlediska ekonomického, organizačního a personálního. Podstatným tématem knihy jsou procesy pedagogických změn. Zabývají se tím, jak učitelé postupovali při změnách ve své práci v době transformace, a důvody jejich odporu ke změnám, včetně výzev, které transformace vnesla do jejich pracovního i osobního života. Kniha také sleduje, jak se učitelé orientovali při výběru a používání nových učebnic a pomůcek, například digitálních.

Práce vychází z historicko-pedagogického výzkumu založeného především na metodě orální historie a doplněného studiem dobových dokumentů.