Menu

Přednáškový den GVID (Gymnázium Brno, Vídeňská)

10.6.2023 - Zprávy

V pondělí 26. 6. 2023 budu přednášet na tzv. Přednáškovém dni na Gymnáziu Brno (Vídeňská). Tématem budou digitální technologie v životě mládeže… moje klasické téma, ale pro specifické publikum. Je to pro mne zcela nová výzva.

Název přednášky: ICT jako dobrý sluha, ale zlý pán aneb digitální technologie v životě adolescentů.

Z anotace vybírám: O digitálních technologiích se v současnosti mluví v mnoha souvislostech. Někdy se ovšem „zapomíná“ na to, že studenti se nejdříve setkávají s technologiemi doma, ve své rodině a rodiče mají velký vliv na podobu života rodiny s technologiemi. A neméně důležité jsou i vrstevnické vztahy a také to, jak digitální technologie spoluutváří život a učení adolescentů.
Jak tedy využívají učitelé technologie ve své výuce? Jsou dovednosti a znalosti o technologiích získané ve výuce použitelné v životě mimo školu? Jak vnímají roli technologií v učení svých dětí rodiče a proč? Proč mají adolescenti sledovat YouTube? K čemu může adolescentům sloužit natáčení videí? Jak vidí digitální technologie samotní digital teens? Proč mluvíme o digitálních technologiích jako o dobrém sluhovi a špatném pánovi? V přednášce se budu snažit na tyto i další otázky najít odpověď, a to na základě empirických dat hned z několika výzkumů. V diskuzi s účastníky budeme diskutovat jejich zkušenosti a názory na zmíněná témata.

Na webu gymnázia o akci nic není, což neznamená, že to nebude zajímavé… 😉