Menu

Každodenní život venkovských základních škol na jižní Moravě během postsocialistické transformace

5.1.2022 - Zprávy

Studie představuje další výsledek řešení výzkumného projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (Grantová agentura ČR, projekt č. 20-11275S).

Text studie je dostupný zde.

Abstrakt:

Politické změny po sametové revoluci roku 1989 v Československu zásadně ovlivnily život společnosti včetně podoby vzdělávání. Bylo upuštěno od socialistické koncepce jednotné školy v souvislosti s celkovou touhou po decentralizaci a deregulaci struktur vzniklých během období státního socialismu. Bezprostřední dopad na život škol se však může lokálně lišit a být ovlivněn charakterem prostředí. Studie se zaměřuje na souvislosti dopadů těchto změn na každodenní život základních škol na jihomoravském venkově, přičemž sleduje lokální specifika na základě analýzy školních kronik a vzpomínek učitelů, kteří období transformace na venkovských školách prožili. Zaměřuje se přitom zejména na personální změny, proměnu vztahu školy a obce a dynamiku vlivu dlouhodobých procesů modernizace a politických změn na život školy.