Menu

Vystoupení na Colours of Ostrava 2023

20.6.2023 - Zprávy

Na festivalu Colours of Ostrava vystoupím rámci multioborového diskusního fóra Meltingpot, kde se bude prezentovat naše univerzita.

Téma zní Škola v digitální éře. Vystoupím společně s Klárou Šeďovou, naše vystoupení bude moderovat Petr Sucháček.

Zaměříme na dvě důležitá témata současného vzdělávání, kterými jsou výuková komunikace a digitální technologie v učení žáků. Já se budu pochopitelně věnovat digitálním technologiím. 🙂
Téma digitálních technologií ve vzdělávání je mnohdy spojováno zejména s vybavením škol, připraveností učitelů, výukou nebo učebním obsahem v digitální podobě. Škola je ale pouze jedním prostředím, kde se žáci setkávají s technologiemi. Dalším, a zcela zásadním, prostředím je rodina, kde se děti setkávají s digitálními technologiemi nejdříve a rodiče mají velký vliv na podobu života rodiny s technologiemi. A neméně důležité je to, jak digitální technologie spoluutváří život a učení adolescentů, kteří proto bývají nazýváni digital teens. Jejich život ale ovlivňují i vrstevníci, a to třeba i z druhé strany planety.