Menu

Meziválečná výuka cizích jazyků na příkladu baťovské cizojazyčné školy

1.12.2023 - Zprávy

Pohled do dějin českého školství, do dějin baťovského školství, které je již dosti probádané. Nicméně T. Kolumber objevuje stále nová témata, protože ve zlínském archivu je celá řada archiválií a tím i (kupodivu) nezpracovaných témat.

Anotace:

Příspěvek se soustředí na výuku cizích jazyků v prostředí baťovského Zlína ve třicátých letech minulého století na příkladu soukromé cizojazyčné školy. Cílem příspěvku je prozkoumat, popsat a vysvětlit vznik a další vývoj cizojazyčné školy a rozvíjení jazykových schopností žáků v jejích podmínkách v období meziválečném. Metodologicky vycházíme z tradičně používaných metod historického výzkumu (metoda přímá a nepřímá). Vzdělávací instituci zkoumáme jak ze širších celospolečenských souvislostí, tak zároveň sledujeme každodenní život školy pomocí historiografického přístupu mikrohistorie. Předložená studie je rozdělena na tři části. Nejprve vysvětlujeme metodologii výzkumu, poté se zaměřujeme na faktory ovlivňující vznik a organizaci zkoumané cizojazyčné školy, a nakonec se zabýváme rozvíjením jazykových schopností žáků. Výsledky výzkumu ukazují úzké propojení vedení koncernu Baťa a života zkoumané školy. Výběr a způsob zprostředkování učiva nebyl determinován pouze potřebami výrobního podniku, ale i meziválečným reformním hnutím a novými přístupy k výuce cizích jazyků.

Citace: Kolumber, T., & Zounek, J. (2022). Meziválečná výuka cizích jazyků na příkladu baťovské cizojazyčné školy. Pedagogická orientace, 32(2), 115-130. https://doi.org/10.5817/PedOr2022-2-115