Menu

Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum)

Příspěvek na konferenci České asociace orální historie
Ve dnech 19.– 20. března 2015 se konala v Ostravě IV. konference České asociace orální historie, na niž kolegové vystoupili z příspěvkem na téma K [...]
Vystoupení na semináři o dějinách pedagogiky (jako vědního oboru i jako vyučovacího předmětu)
Ve středu 4. 2. 2015 jsme se s kolegy (M. Šimáně a D. Knotovou) zúčastnili na půdě FF UK semináře s názvem Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky [...]
Týden vědy na ÚPV FF MU – prezentace historicky orientovaného výzkumu
V rámci Týdne vědy jsme prezentovali příspěvek s názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Více informací zde. Šlo o [...]
Vystoupení na odborném semináři na půdě Akademie věd ČR s tématem Metodologické otázky výzkumu každodenního života základní školy v období normalizace
Cílem příspěvku je představit výzkumný projekt s názvem „Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při [...]
Presentation at ECER 2014: The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989)
You can find more information about the project and methodology at http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf (p. 1057–1067).
Prezentace výsledků historicko-pedagogického výzkumu na European conference on educational research (ECER)
V prvním zářijovém týdnu roku 2014 se uskuteční Evropská konference pedagogického výzkumu, tentokrát v portugalském Portu. Také na tento konferenci budeme [...]
Proceedings of the International Oral History Association Conference
The proceedings of the International Oral History Association conference you can find here. Bibliographic reference: Zounek, J. & Šimáně, M. (2014). [...]
Vystoupení na konferenci Mezinárodní asociace orální historie (The International Conference of the IOHA, Spain)
Ve dnech 9. – 12. července  2014 se uskutečnila v Barceloně mezinárodní konference zaměřená na orální historii, kterou pořádala Mezinárodní asociace [...]
Vystoupení na European Social Science History Conference ve Vídni
Od 23. 4 do 26. 4. 2014 se ve Vídni uskutečnila The European Social Science History Conference, na níž jsme s kolegou M. Šimáně vystoupili s příspěvkem [...]
Výzkumný projekt zaměřený na dějiny školství ve II. polovině 20. století
Od ledna 2014 řešíme s kolegy nový výzkumný projekt, který je tentokrát zaměřen na dějiny českého školství (základních škol) v období tzv. normalizace. [...]