Menu

Vystoupení na European Social Science History Conference ve Vídni

7.4.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum)

Od 23. 4 do 26. 4. 2014 se ve Vídni uskutečnila The European Social Science History Conference, na níž jsme s kolegou M. Šimáně vystoupili s příspěvkem Učitelé v totalitním režimu – život a práce učitelů v Československu v období tzv. normalizace (1969-1989).

V tomto příspěvku jsme prezentovali první výsledky našeho výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (projekt podporován GAČR) – více zde.

Byli jsme rádi, že se vystoupení setkalo s pozitivním ohlasem a dostali jsme současně další podněty k výzkumu našeho tématu.