Menu

Proceedings of the International Oral History Association Conference

18.7.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

The proceedings of the International Oral History Association conference you can find here.

Bibliographic reference:

Zounek, J. & Šimáně, M. (2014). Everyday life in primary schools as seen by teachers in the so-called Normalization period in Czechoslovakia (1969-1989). In The many voices of oral history. Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History. (p. 1057–1067). Barcelona. Available at http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf.