Menu

Proceedings of the International Oral History Association Conference

18.7.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkumný projekt GAČR), Zprávy

The proceedings of the International Oral History Association conference you can find here.

Bibliographic reference:

Zounek, J. & Šimáně, M. (2014). Everyday life in primary schools as seen by teachers in the so-called Normalization period in Czechoslovakia (1969-1989). In The many voices of oral history. Power and democracy. XVIII. International Congress of Oral History. (p. 1057–1067). Barcelona. Available at http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf.