Menu

Vystoupení na odborném semináři na půdě Akademie věd ČR s tématem Metodologické otázky výzkumu každodenního života základní školy v období normalizace

23.10.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

Cílem příspěvku je představit výzkumný projekt s názvem „Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství“ (realizován s podporou GAČR, č. 14-05926S). Autoři v úvodu představí zaměření a východiska výzkumu.

Hlavní část příspěvku pak bude věnována metodologickým otázkám výzkumu včetně postavení orální historie v metodologii dějin pedagogiky a školství v ČR. Dále bude diskutován vstup do terénu, realizace rozhovorů či jejich první analýzy. Autoři rovněž představí dílčí poznatky z výzkumu (z rozhovorů s učiteli), ale také první poznatky z předvýzkumu v Moravském zemském archívu i z výzkumu dostupných pramenů kvantitativní povahy (dostupných v Moravské zemské knihovně).

Další informace lze najít na webu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, nebo Facebooku.