Menu

Vystoupení na konferenci Mezinárodní asociace orální historie (The International Conference of the IOHA, Spain)

3.7.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

Ve dnech 9. – 12. července  2014 se uskutečnila v Barceloně mezinárodní konference zaměřená na orální historii, kterou pořádala Mezinárodní asociace orální historie.

Na této konferenci jsem vystoupil spolu s kolegou M. Šimáně s příspěvkem na téma Everyday life at primary school as seen by teachers in Czechoslovakia in the so-called Normalization Period (1969-1989). Šlo o další dílčí výstup našeho výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství.

Pokračovali jsme tak v prezentaci prvních výsledků, přičemž jsme navázali na předchozí prezentaci na konferenci ve Vídni.

V prezentaci na konferenci v Barceloně jsme se věnovali zčásti jiným tématům z prvních rozhovorů a více jsme se zaměřili na metodologické otázky projektu. Ukázali jsme rovněž, jak problematická je či může být dostupnost pramenů (z 70. – 80. let dvacátého století) k životu a fungování škol či práci učitelů apod. (např. rozvrhy, síť dobových škol, zprávy o školství apod.) v archívech.

Sborník z konference, kde je možné najít náš příspěvek (s. 1057), je k dispozici zde.