Menu

Presentation at ECER 2014: The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989)

3.9.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum)

You can find more information about the project and methodology at http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf (p. 1057–1067).