Menu

Presentation at ECER 2014: The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989)

3.9.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkumný projekt GAČR), Konference ECER 2014

The presentation is available here.

You can find more information about the project and methodology at http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf (p. 1057–1067).