Menu

Výzkumný projekt zaměřený na dějiny školství ve II. polovině 20. století

11.3.2014 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum)

Od ledna 2014 řešíme s kolegy nový výzkumný projekt, který je tentokrát zaměřen na dějiny českého školství (základních škol) v období tzv. normalizace. Základní informace uvádím níže. Dílčí výsledky projektu budou zveřejňovány zde, ale budou zejména publikovány v odborných časopisech, prezentovány na konferencích v ČR i v zahraničí.

Název projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (doba řešení 2014-2016) Donátor: Grantová agentura České republiky, číslo projektu 14-05926S Řešitel: Jiří Zounek Spoluřešitelé: Dana Knotová, Michal Šimáně

Projekt se zaměřuje na studium soudobých dějin základního školství. Hlavním cílem projektu je prozkoumat a popsat každodenní život základní školy v období tzv. normalizace (1969-1989). Historicko-pedagogický výzkum bude založen na metodě orální historie, jejímž prostřednictvím budou získány nové a jedinečné poznatky o životě školy i práci učitelů. Za tímto účelem: a) rozpracujeme teoreticko-metodologicky metodu orální historie s ohledem na specifické zaměření projektu i dosavadní rozvoj metodologie výzkumu dějin pedagogiky; b) následně historicko-pedagogickým výzkumem prozkoumáme a popíšeme každodenní život základní školy v období normalizace včetně života i práce učitelů. Tyto poznatky budou ukotveny v širším kontextu vývoje a proměn tehdejší společnosti a socialistického školství. Hlavním výstupem budou dvě monografie.