Menu

Czech Republic and Norway on Their Path to Digital Education

12.6.2019 - Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (výzkum), Zprávy

Studie s názvem Czech Republic and Norway on Their Path to Digital Education vyšla v časopisu Studia paedagogica.

Abstrakt:

Digitální technologie jsou běžnou součástí dnešní společnosti i života lidí. Významně vstoupily rovněž do vzdělávání. Informační a komunikační technologie se proto staly důležitým politickým tématem, a to již v posledních desetiletích 20. století, když toto téma reflektovala vzdělávací politika ve svých prioritách a cílech.

Autoři se ve své studii zaměřují na historii a proměny vzdělávací politiky v oblasti ICT ve dvou evropských zemích – Norsku a České republice. Tyto země jsou odlišné jak geograficky, tak ekonomicky i politicky, přesto lze v těchto zemích nalézt v oblasti začleňování ICT do vzdělávání několik podobných momentů.

Autoři prostřednictvím kvalitativně orientované srovnávací studie dvou států přistupují k oběma státům jako k případům, což jim umožňuje poměrně detailní vhled do zkoumané problematiky včetně jejího kontextu. Cílem studie je tak prozkoumat a popsat vývoj a proměny české a norské vzdělávací politiky v oblasti informačních a komunikačních technologií. Autoři zkoumají, jaké přístupy země volily k formulování vizí či priorit ve zkoumané oblasti. Identifikovali rovněž klíčové etapy v začleňování ICT do vzdělávání. V závěru studie srovnávají současný stav začlenění digitálních technologií do vzdělávání ve čtyřech konkrétních oblastech.

Jde o další výsledek našeho výzkumu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (2017-2019), který je podporován Grantovou agenturou ČR (číslo projektu 17-06152S).