Výzkumný projekt Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele – dílčí výstupy (2006) Research: ICT in Everyday Work of Teachers (information about outputs – 2006)

Měsíční archiv:


Archiv dle kategorií článků: