Menu

Měsíční archivy: září 2005

Výstupy z výzkumného projektu ICT a kultura školy
Z první fáze řešení projektu vzniklo několik výstupů. Prvním výstupem byl příspěvek na konferenci ČAPV (2003) „K roli ICT v klíčových oblastech fungování [...]