Menu

Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství – metodologické otázky historicko-pedagogického výzkumu

9.10.2015 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

Dalším výstupem našeho výzkumu, který se zaměřuje na dějiny základních škol a život učitelů v době normalizace je metodologická studie nazvaná Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu.

Information in English – here.

Plný text studie.

Citace: Zounek, J., Knotová, D., & Šimáně, M. (2015). Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu. Studia Paedagogica, 20(3), 89–112. Retrieved from http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/1149.

Anotace:

Studie se věnuje několika metodologickým otázkám výzkumu soudobých dějin pedagogiky a školství. V první části se zaměřujeme na změnu v přístupu k výzkumu obecných dějin, když představujeme tzv. dějiny každodennosti a mikrohistorii. Následně ukazujeme, jak se tato změna může promítnout do výzkumu soudobých dějin pedagogiky a školství.

Ve druhé části studie popisujeme a vysvětlujeme podstatu, meze a možnosti orální historie a výzkum tzv. životního příběhu učitele. Ty představují důležité metodologické „nástroje“ historika, který se věnuje výzkumu soudobých dějin školství a zaměřuje se na dějiny každodennosti či mikrohistorii. Věnujeme pozornost mimo jiné teoretickému ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a zabýváme se rovněž některými obecnými otázkami narativní analýzy v historickém výzkumu.