Menu

Vystoupení na XIV. setkání historiků a příznivců orální historie

28.5.2015 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

 Ve dnech 10.–12. 6. 2015 se na hradě Sovinec uskuteční XIV. setkání historiků a příznivců orální historie, na němž vystoupíme s kolegy s příspěvkem Teoretické ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a možnosti jejich analýzy.

Kompletní program akce najdete zde.

Abstrakt příspěvku:

Příspěvek je dílčím výstupem projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (projekt je podporován GAČR, č. GA14-05926S). Hlavní výzkumnou metodou tohoto projektu je metoda orální historie. Autoři svá výzkumná data získávají převážně na základě narativních a polostrukturovaných rozhovorů s učiteli, kteří v období normalizace vyučovali na základních školách v tehdejším Jihomoravském kraji. Cílem tohoto příspěvku je diskutovat otázky teoretického ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů a z toho vyplývající možnosti analýzy těchto příběhů. Sekundární cílem je ukázat možnosti analýzy dat (přepsaných rozhovorů) v počítačovém programu Atlas.ti, který je primárně určen pro analýzu dat kvalitativní povahy a který může tuto analýzu výrazně usnadnit a zpřehlednit. Teoretické ukotvení životních příběhů představuje pro (orálního) historika inspirativní výzvy spočívající zejména v otázce rozhodování, z jakého teoretického hlediska/teoretické pozice k analýze získaných dat přistoupí. V příspěvku se proto autoři zaměří na některé způsoby vnímání narativu a možné přístupy k jeho analýze a kontextu.