Menu

Vystoupení na studentské vědecké konferenci v Plzni

15.10.2012 - Různé

Ve dnech 22. a 23. 10. 2012 se zúčastním 2. ročníku interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE.

V pondělí odpoledne povedu workshop na téma Možnosti pedagogického výzkumu v e-learningu (aneb e-learning nejsou jenom zkušenosti a technologie). Zaměřím se výsledky pedagogického výzkumu, které mohou obsahovat celou řadu důležitých informací pro e-learning, například pro koncipování výuky s podporou online technologií. Pozornost bude věnována také zdrojům empirických dat, které jsou volně dostupné online. Poslední část bude věnovaná ukázkám vybraných výzkumných metod a využití konkrétního softwaru k výzkumným účelům.

V úterní přednášce se budu věnovat tématu e-learningu a teorií učení nejenom z pohledu učitelů či lektorů, ale i z pohledu studentů (název přednášky E-learning: komplementarita a flexibilita přístupů k učení (se) online).

Přednáška se zaměří na vybrané teoretické přístupy k problematice učení, které pomáhají proniknout hlouběji do problematiky výuky a učení a na základě toho efektivněji používat online technologie v učení (se). Teoretické přístupy totiž mimo jiné naznačují, jak lze učení řídit, na co klást důraz nebo jaké jsou role jeho jednotlivých aktérů. Teoretická východiska tak vedou k pedagogickým úvahám o možnostech zapojení technologií ve vzdělávání a současně zabraňují zjednodušujícímu zkušenostnímu či technicistnímu pohledu na e-learning.Pozornost bude věnována rovněž učení se studentů v době digitálních médií a tzv. webu 2.0, zejména pak problematice osobního učebního prostředí.