Menu

Vystoupení na semináři Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství

25.9.2018 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

V úterý 2. 10. 2018 vystoupíme v Praze na semináři s kolegou Michalem Šimáně s příspěvkem, jehož název zní trošku dramaticky:

Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol.

Abstrakt: Autoři se v příspěvku zaměřují na období druhé poloviny 60. let minulého století, přičemž se soustředí na otázky, jak prožívali události roku 1968 učitelé na základních školách a jak se vyrovnávali s přicházející normalizací školního života. V neposlední řadě se věnují otázce, jak nástup normalizace na základních školách probíhal. Příspěvek je založen na datech získaných metodou orální historie a studiem archivních materiálů. Respondenty byli učitelé a ředitelé, kteří v té době působili na základních školách v Jihomoravském kraji.

Více o semináři zde.